ПРОЕКТЪТ ФРЕШЪР - НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020

01.09.2020

Спечелихме  ФРЕШЪР/FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) и поредната Нощ на учените - 2020, с  координатор е Центъра за изследвания и анализи. Проектът се финансирана отново от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020, дейности Мария Склодовска-Кюри.

Ще ви очакваме както винаги: с интересни, забавни, весели и поучителни  събития: демонстрации, научни изложения,  игри, лекции, посещения в научни лаборатории, музей и други интересни  занимания, организирани от  20 основни и 45 асоциирани партньора, които ще представят специална програма в 25 населени места в страната в продължение няколко месеца. Основното събитие ще е на 27 ноември 2020 г. Централната тема тази година е  здравето на растенията. Тя е насочена към опазването на целостта и разнообразието на растителния свят и неговата естествена среда,  ролята му за развитието на разнообразни сфери на икономиката и за опазване на  здравето на хората.

Партньорите ни са национални и местни организации и покриват спектър от изследователски, образователни и бизнес организации, музеи и експерти по медийни и научни комуникации. В изпълнението на проекта се включват и разширените мрежи на всеки от партньорите, местните власти и международни партньори, което максимално увеличава обхвата на събитията по време на Нощта: София Тех Парк АД, Сдружение Форум Демокрит, Британски съвет в България, Университет по хранителни технологии – Пловдив, АгроБиоИнститут, Институт по зеленчукови култури “Марица” – Пловдив . Медицински университет – Пловдив, Медицински университет София, Технически университет София, Технически университет Габрово, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Химикотехнологичен и металургичен университет, Национален природонаучен музей при БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Българска академия на науките, Национална спортна академия, Институт по океанология при БАН Варна, Русенска търговско-индустриална камара, Български географски портал - Географ БГ.

Към нас се присъединиха и 45 асоциирани партньора: НМ Дженомикс- БиоТех Ателие, Забавна математика, Асоциация на младите полярни изследователи, Рацио, Център по растителна системна биология и биотехнологии, Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), Катедра Физиология на растенията към Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски, Българско географско дружество, Корпус за бързо гърмене, Media Bricks, Наука OFFNews, ,Почти наука, Сандъците BG,  Издателска къща Мусагена, Izzy Начално училище, Бар Абордаж, Астрономическа обсерватория София, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал, Научен център Музейко, Научен център ТехноМеджикЛенд, Национален политехнически музей, Природонаучен музей гр. Котел, Исторически музей. Котел, Крепост Туида, гр. Сливен, Регионална библиотека гр. Стара Загора, Музей на текстила. Сливен, Софийска зоологическа градина, Български ЖП транспорт, Регионален археологически музей Пловдив, Клуб на програмистите във Велико Търново, Военноморски музей Варна, ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“, Варна, Фондация Иноватор, Варна, Института по рибни ресурси -  ССА, Варна, Етнографски музей - Варна към РИМ Варна, Югозападен университет Благоевград, Комплекс Сердика- Софийска община, Софийска община, Община Варна, Община Габрово, Общински информационен център  Сливен, Община Горна Митрополия, Работещи идеи за приложни изследвания, Съюз на учените в България, Qualia Analytics.

На добър час на ФРЕШЪР! Заедно ще успеем!!

Следете ни на този сайт и на  https://www.facebook.com/ResearchersBG/

Facebook icon
Twitter icon