SocKETs - НОВ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА ЦИА

17.11.2020

Представяме ви новия проект, в който ЦИА участва: SocKETs - Societal Engagement with Key Enabling Technologies (Aнгажиране на обществото с базовите технологии).

Проектът е тригодишен, с начало  октомври 2020, и се  финансира от програма Хоризонт 2020

Sockets е насочен към създаване на методика, позволяваща на индустрията да включва граждани при прилагането на т.н. ключови технологии (KET), като по този начин производството се съобрази с приоритетите, очакванията и опасенията на обществото. Предвижда се разработване на  дигитален, безплатен и лесен за използване набор от инструменти, които да позволяват в диалог с гражданите да бъдат създадени продукти, инструменти, уреди чрез използването на ключови технологии, като се анализират:

  • потенциалът на базовите технологии да допринесат за решаване на обществени предизвикателства,
  • инструментите и методологиите за участие на индустрията в различни форми на сътрудничество с граждани и други заинтересовани страни в обществото,
  • приоритетите на гражданите и заинтересованите граждански организации към новите технологии.

Партньорите: Технологична фондация Дания - координатор,  Технологичен институт Дания, Фондация Техналия Испания, Свободен университет Холандия, Италианска асоциация за индустриални изследвания и  Европейската асоциация на научни, технически и индустриални изложения (ECSITE) и участващите като трети страни към ECSITE от България (ЦИА), Сърбия (Център насърчаване на науката) и Естония (Научен център АННАА) обхващат представители на индустрията и иновационните мрежи, производители и потребителите, обществените организации и граждани. Разнообразието в експертния опит на участниците дава възможности за създаване на модели, тестване, разпространение и оценяване на инструменти от цялтна методика за участие на обществото при създаването на технологии -  от лабораторията и мрежите от иноватори до научните музеи.

Проектът предвижда да се работи по темите:

  • електронно здравеопазване
  • кръгова икономика, нови производствени технологии, нови материали
  • индустриални системи за автоматизация и променящото се естество на трудовата дейност

За повече подробности  -  посетете страницата на проекта https://sockets-cocreation.eu/welcome-to-the-sockets-project-website/

Facebook icon
Twitter icon