Спаркс отвори вратите на Центъра по Молекулна Медицина, Медицински Университет, София

09.10.2017

На 29.09.2007  в Центъра по Молекулна Медицина за пръв път бяха представени на широката публика възможностите на съвременните „Омикс“ технологии и приложението им в медицината. На почти стотината посетители от всички възрасти бяха показани секторите Метаболомика и Протеомика, Геномика и Микрочипов анализ, както и Клетъчни култури. Посетителите можеха да обиколят лабораториите, да се запознаят с екипа и изпълняваните научни проекти. Бяха направени демонстрации с високотехнологичното оборудване  от 18 до 20 ч.

Facebook icon
Twitter icon