СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ОТ ПРОЕКТА SENIOR RESEARCHERS

09.06.2023

На 8 май 2023 г.  Центърът за изследване и анализи  бе организатор и домакин на работна среща с представителите на партньорските организации  по проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers - raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, финансиран чрез Европейската рамкова програма Еразъм + .

Всички участници в консорциума на проекта  имаха представителство.

На срещата бяха представените постигнатите резултати по проекта, дискутираха се възникналите проблеми и предстоящите задачи, свързани с окончателното отчитане на проекта.

Проектът приключва в края на месец юли тази година..

Facebook icon
Twitter icon