ПОДГОТВИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ЛАБОРАТОРИЯ СОКЕТС - КОГА И КЪДЕ

20.10.2021

На 26 октомври 2021 от 14.00 часа в СТП ще се проведе първия

подготвителен семинар на лаборатория Сокетс,

с който ще бъде даден стартът на българската лаборатория Сокетс и нейните следващи изяви и участници.

В работата на семинара ще вземат участие водещи учени, иноватори, технолози, медицински експерти от областите на: изкуствения интелект, ИКТ, дистанционния мониторинг, мобилните приложения, здравните системи, обработка на бази данни и други приложения на ключовите технологии в електронното здравеопазване. Съдействие очакваме и от видни комуникатори, журналисти и специалисти по социално ангажиране.

На семинара ще бъде представени както същността на проекта Сокетс, така и резултатите от предварителния анализ на иновационната среда в българското електронно здравеопазване. Част от изводите от анализа открояват следните предизвикателства:

  • Социално-етични проблеми и опазване на личните данни, като резултат от въвеждането на новите КЕТs технологии;
  • Иновационна култура и непознаване на предимствата на новите технологии от страна на гражданите и професионалистите в здравеопазването;
  • Здравната профилактика и ролята на устройствата за дистанционен мониторинг;
  • Пречките за въвеждане на електронното здравеопазване: фрагментирана система на електронното здравеопазване, липса на стандарти; проблеми в регулацията.

В последващата дискусия с участниците в семинара планираме:

  • да бъдат изказани и обсъдени идеи, стратегии и конкретни предложения, свързани с креативните технологии и подходящи за следващо по-широко обсъждане в контекста на обществена ангажираност;
  • да бъдат дефинирани няколко дискусионни теми, по които в лабораторията ще се работи през следващите етапи;
  • да бъдат идентифицирани обещаващи дейности или практики за ангажиране на обществото, които биха дали решение или тласък на това предизвикателство.

Участниците ще се включат с кратко изложение за своя опит/технология/продукт/идея/разбиране - резултат от приложението на новите технологии в областта на електронното здравеопазване. Те ще представят своите нужди, интереси, притеснения и опитът си във взаимодействие с обществото.

Голяма част от времето ще посветено на дискусии, работа в групи и съвместно обсъждане до постигане на общо становище за предизвикателствата и темите, които биха били от интерес за по-широка аудитория в бъдещата работа на лабораторията.

Facebook icon
Twitter icon