ПОДГОТВИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SocKets

02.11.2021

На 26 октомври 2021 в СофияТехПарк ЦИА организира първия от планираните семинари в рамките на лаборатория "Гражданско участие в приложенията на новите технологии в електронното здравеопаздване," съзадена по проект SocKETs . Целта ни беше, в дискусия със специалисти, да бъдат дефинирани няколко дискусионни теми за следващите етапи от работата на лабораторията и да бъдат избрани обещаващи и изпитани на практика дейности за ангажиране на гражданите в социално значими дейности. 

В семинара, организиран в хибридна форма, съгласно нормите на противоепидемичните мерки, взеха участие 11 представителя на различни организации. За отправна точка на дискусията послужи представянето на проекта SocKЕТs и на разработения от ЦИА анализ за състоянието на иновационната екосистема в електронното здравеопазване в България. Двама медиатора допринесоха за интерактивното провеждане на дискусията. 

Пред участниците бяха представени иновативни продукти и програми, разработени от български иновационни компании, от учени и практикуващи лекари. Участниците предложиха и няколко допълнителни теми за дискусия. Чрез практиката на брейнсторминг при обсъждането бе постигнато общо становище за темите и планът за работа на лабораторията.

Всички участници се обединиха от следните теми за обсъждане на предстоящите семинари:

  • Иновационна култура и дефицит на знания за приложение на нови технологии в здравеопазването от медицински специалисти и граждани;  
  • Липса на доверие към здравната система
  • Необходимост от сертифициращ орган за електронни приложения в медицината
  • Подкрепа за стартиращи фирми в електронното здравеопазване

Предложени бяха няколко възможни дейности в подкрепа на обсъдените теми: 

  • Създаване на онлайн платформа, подобна на National Geographic, или Youtube със съдържание на български език, която да има раздели за различни целеви групи – напр. ученици от 5 до 7 клас, медицински персонал, предприемачи; 
  • Използване на подходящи ТВ програми за представяне на иновативни устройства в електронното здравеопазване и техните създатели; 
  • Дейности насочени към информиране на личните лекари за ползата от нови електронни приложения;
  •  Създаване на доброволен регистър на стартиращите фирми в електронното здравеопазване. 

В рамките на следващия семинар, ще се даде предпочитание на тази от предложените теми, към която са показали най голям интерес граждани, членове на различни граждански или съсловни обединения напр. организацията на личните лекари, на родители, на учители, пациентски организации и други, за да се изберат подходящи дейности или да се представят препоръки за справяне със съществуващите проблеми.

Разгледайте и Innovation culture and mistrust in health system: a societal issue to be tackled in Bulgaria - Sockets (sockets-cocreation.eu) в официалния сайт на проекта. 

 
 
Facebook icon
Twitter icon