ПРОЕКТ SocKETs – ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАЗОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

07.09.2021

В рамките на проект SocKETs бяха изготвени шест анализа върху възможностите за подобряване на иновационния процес при прилагането на базовите технологии в полза на обществото и за използване на метода за съвместно създаване на продукти/услуги в съответствие с обществените нужди.

Един от темите се отнася до електронното здравеопазване в България, а именно - иновациите насочени в полза на обществото, като резултат от приложението на базовите технологии. Изследването е извършено от Център за изследвания и анализи.

Докладът за резултатите от проведеното изследване можете да намерите тук.

Facebook icon
Twitter icon