ПРОЕКТ SOCKETS - РЪКОВОДСТВО ЗА ОТГОВОРНИ ИНОВАЦИИ

04.05.2023

Технологичната индустрия и ангажираност на обществото в подкрепа на отговорни иновации – Възможно ли е ? Предстои ли ви разработката на технологична иновация? Замисляли ли сте се за въздействието й върху обществото? Имаме удоволствието да ви предложим Ръководство за отговорни иновации, чрез ангажиране на обществото, което ще Ви съпътства и ще помага в споделеното пътешествие към вашата иновация. То дава информация за мястото на високо технологичните индустрии и как те могат да ангажират гражданите в процеса на разработване на технологии. Ръководството можете да свалите от тук.

Онлайн версията на Ръководството https://guide.sockets-cocreation.eu/ Ви провокира да търсите отговори на въпросите Защо, Какво, Как, Кой, Кога, Къде и да планирате дейностите стъпка по стъпка. Ще се изненадате как накрая Ви предоставя готов план за осъществяване на Вашата иновация.

Опитайте как работи и споделете Вашите впечатления с колеги и приятели https://guide.sockets-cocreation.eu/

Ръководството е изработено от Датски технологичен съвет, съвместно с партньорите на проект SocKETs (Societal Engagement with Key Enabling Technologies), финансиран от Европейския съюз по Рамкова програма за изследвания и иновации на Хоризонт 2020, договор № 958277.

Facebook icon
Twitter icon