СЕМИНАР НА ЛАБОРАТОРИЯ SocKETs

15.03.2022

Както беше вече обявено, на 25 февруари в София Тех Парк в присъствието на  учени, представители на бизнеса и граждани се проведе вторият семинар по проект SocKETs на тема Съпричастност на гражданите с електронното здравеопазване в България.

В първата, обща, част на семинара бяха представени два доклада: Дигитална трансформация на здравеопазването за устойчива и ефективна здравна система, основана на данни и технологии, изготвен от Мира Ганова, DHI Cluster Bulgaria;  д-р Росен Димитров NRETIA Healthи Александър Алексиев  SAT Health,   и Съвременни модели на ориентирани към пациента системи за здравеопазване, изготвен от Анета Пиперкова и Гергана Кьосовска от Българската асоциация за персонализирана медицина. След обща първоначална дискусия, втората част на семинара премина в свободно обсъждане по групи по три предварително зададените теми. Третата, заключителна, част започна с изслушване на обобщената информация от модераторите от обсъждането по групи:

По темата  Дефицит на иновационна култура, модератор д-р Радка Кънева

 • Съществува сериозен дефицит на иновационна култура на всички обществени нива, които са  резултат от народопсихологията, недостатъчна информация, недоверие към системата. Българинът вярва много повече на конспиративни теории и не  вярва на институциите по редица причини. Има страх от новото и непровереното.
 • Дефицит може да бъде установен при  неефективно използване на новостите, лоша организация. Недоверие има към болничните звена и лекуващи лекари.
 • Препоръки да се минимизира този дефицит - обучение на специалистите, повече и надеждна информация и информационни кампании. Правилно внедряване на всяка нова технология, да има апробиране, пациентите да оценяват ползите и предимствата.

По темата Продукти и системи за дистанционен мониторинг на здравни показатели, телемедицина, здравни портали, модератор Пламен Матеев

 • Симптомна диагностика онлайн  - Дигиталното ДжиПи  - което да облекчава бюрокрацията и  без загуба на време да насочва  директно към  специалист.
 • Създаване на Онлайн групи по интереси за превенция на болести, в които да членуват: пациенти с подобни проблеми и специалисти за консултиране и взаимодействие,
 • Създаване на платформа за обективна оценка на хранителни добавки

По темата Създаване на бъдещ сценарий за технологично приложение в здравеопазването с отворен край, модератори Анета Пиперкова и Гергана Кьосовска

 • Може ли да се замести липсата на човешко общуване? Тя може да доведе до психологически и психически разстройства и деформации. Трябва да се търси и намира баланса. Устройствата да могат да заместват неекспертни дейности, физиологически грижи, но взаимоотношенията с хора трябва да се запазят, т.е. да се приложи хибриден модел .
 • Медицинските специалисти и лекарите имат известни притеснения, че технологиите и изкуствения интелект ще заменят лекарските грижи. Ще обезсмислят дейностите на лекарите. Устройствата трябва да бъдат помощник на лекаря в целия му диагностичен и терапевтичен път, да полагат физиологически грижи, да дават помощни параметри за емоционалния баланс на пациента.

Обобщенията предизвикаха активна обща дискусия и в заключение участниците в семинара  изведоха следните основни тенденции в сферата на съществуващата сега система на електронно здравеопазване

 • Необходимост от преодоляване на дефицитът на иновационна култура чрез   целенасочена, правилна, добре насочена и професионална КОМУНИКАЦИЯ. Както за, така и с новите технологии. Насочена както към лекарите, така и към пациентите. Както за иновативни продукти така и за ползата от тях. Да се представи достатъчно достъпна информация за да започне преодоляване на натрупания скептицизъм на българина към  новостите. Това е една от причините  за да се провали стратегията за справяне с ковид кризата. Да има и обмяна на информация между лекар и пациент, базирана на стандартизирани обучения.
 • Нужда от стратегическа промяна. Има нужда от дигитална трансформация в медицината, която няма да замени човешкото присъствие, но ще подкрепи и предложи една по-качествена здравна услуга. Новите технологии навлизат в медицината, но техният дял, разнообразие и подкрепа, в здравната среда, както от страна на медицинските специалисти, на пациентите и на семействата са още незначителни за България.
 • Поради факта, че медицината е една от най-сложните и консервативни системи в обществото, проблемите на здравеопазването са комплексни и сложни за решаване и е необходимо да бъдат подредени според важността им.  

Присъстващите се обединиха около мнението, че най-острите проблеми са най острите проблеми са:

 1. Целево обучение на лекари, на пациенти, на регулатори,
 2. Създаване на регулации с участието на всички заинтересовани страни, вкл експерти и граждани..

Ако се интересувате от състоянието на българското здравеопазване и от приложението на най-нови технологии , следете нашия сайт и дейностите на лаборатория SocKET.

Информация за работата на останалите пет лаборатории по проекта, Дания, Испания, Италия, Естония и Сърбия, вижте на https://sockets-cocreation.eu/

Facebook icon
Twitter icon