„Център за изследване и анализи“ е поканен като трета страна в европейския проект "НАУКА НА КВАДРАТ"

17.07.2015

“Център за изследване и анализи” е поканен като трета страна  в европейския проект "НАУКА2", финансиран от европейската програма Хоризонт 2020.

Основните дейности на българския партньор се уточняват.

Facebook icon
Twitter icon