ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦИА, 22 МАЙ 2019 Г. 16:30 ЧАСА

14.04.2019

Управителният съвет на Сдружение Център за изследвания и анализи свиква Общо събрание на Сдружението на 22.05.2019 година от 16:30 часа. Събранието ще се състои в офис 208 на бл. 26Б – БАН, бул. Цариградско шосе 125, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчета на Управителя за дейността на ЦИА през 2018 г.
  2. Избиране на нов Управителен съвет.
  3. Разни.
Facebook icon
Twitter icon