учители

13.02.2023
Европейска Нощ на учените, която се провежда всяка година, е мястото за широко на подходите и резултатите от обучението по STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) в училище пред деца, младежи и родители представяне по атрактивен и много достъпен начин. Интегрирането на STEAM занятията в училищната програма...
11.08.2022
Екипът на ЦИА започва работа по нов проект Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област, финансиран по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”,  ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 -...
06.01.2022
Как да се преподават деликатни и ключови моменти от историята, как да се представят пълноценно общоевропейските ценности,  така че материалът да бъдат добре разбран и възприет от ученици в мултикултурна среда – това беше основната мисия на двустранния проект между БЪЛГАРИЯ и НОРВЕГИЯ с тема ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ В...
Subscribe to учители