ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ YOUTHCAP

16.02.2023

Завършиха дейностите по проект YOUTHCAP, с участници от България, Румъния, Сърбия и Турция, и координиран от ЦИА в изпълнение на мисията ни за подкрепа на младежи по пътя на професионалната им реализация.

Основната задача на проекта беше чрез младежки обмен  да се постигне повишаването на предприемаческите знания и умения на младите хора. Дейностите бяха затруднени от ограниченията наложени от Ковид пандемията, но консорциумът  успя да организира планираните събития. Участниците в обученията проведени в България и Сърбия, не само научиха много, но създадоха устойчиви  контакти. Те имаха възможност да се запознаят с  опита на млади, успешни предприемачи, решаваха самостоятелно различни казуси и да получат важна обратна връзка от оценители, висококвалифицирани в областта.

Facebook icon
Twitter icon