ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ YOUthCAP

17.05.2021

На 11 май, 2021 се проведе третата по ред партьорска среща по проект „Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth carrier development – YOUthCAP“. На дневен ред в програмата на срещата на първо място бе поставен одобрения междинен отчет на консорциума и позитивната оценка на Управляващия орган. В предстоящите месеци се планира поетапната организация на първото обучение, включително теми по обучителни модули, формат за провеждане и обща логистика. Индикативният период на обучението е планиран за септемри, 2021.

Facebook icon
Twitter icon