НОВО В НАШАТА БИБЛИОТЕКА - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА И ЗНАНИЯТА НЕОХОДИМИ ЗА ПРОЕФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ – СТАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНОЕТО В БЪЛГАРИЯ, СЪРБИЯ, РУМЪНИЯ, ТУРЦИЯ.

03.04.2023

Тук ще намерите резултатите от сравнителното изследване на състоянието на професионалната реализация на младежите в България, Сърбия, Румъния и Турция. То е извършено в рамките на проекта YОUthCap (финансиран по програма Еrasmus + на ЕС. Дейност 2 : Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Strategic partnerships in the field of education, training and youth Project Agreement N°2019-3-BG01-KA205-077754; KA 205/YOUTH-04/26-02-2020 За всяка страна са показани и анализирани данни за такива важни теми като: 

  • икономическото състояние към 2020 г и основните характеристики на пазара на труда;
  • трудовата заетост на младежите • младежката безработица
  • диагностика на уменията нужни за постоянна трудова заетост
  • Тестове за младежи търсещи работа 
  • Идентифициране и анализ на добри практики

и още ….

Facebook icon
Twitter icon