ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ В МУЛТИКУЛТУРНО ОБЩЕСТВО—ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МОДЕЛИ

06.01.2022

Как да се преподават деликатни и ключови моменти от историята, как да се представят пълноценно общоевропейските ценности,  така че материалът да бъдат добре разбран и възприет от ученици в мултикултурна среда – това беше основната мисия на двустранния проект между БЪЛГАРИЯ и НОРВЕГИЯ с тема ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ В МУЛТИКУЛТУРНО ОБЩЕСТВО—ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МОДЕЛИ  (2015-2016, финансиран от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment)  с водещи партньори Oslo and Akershus University College of Applied Sciences и Центъра за изследвания и анализи. Подробности за проекта и за многобройните участници можете да видите в раздел АРХИВ на нашия сайт. Тук представяме основни доклади и материали, представени по време и в резултат от работата по проекта, които несъмнено представляват интерес и днес:

Вижте и заключителният - НАРЪЧНИК С МАТЕРИАЛИВ ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Прегледайте материалите! Ще намерите интересна и полезна информация, препоръки и примери.

Facebook icon
Twitter icon