MR. GOODFISH 3.0. – НОВ ПРОЕКТ НА ЦИА

09.01.2024

През 2024 Центърът за изследване и анализи ще учества  в европйския  проект Mr. Goodfish 3.0. - Подкрепа на устойчивото потребление на морски дарове (Fuelling sustainable seafood consumption), финансиран по програма Хоризонт Европа. Проектът има за цел да помогне на гражданите да бъдат по-добре информирани,  когато купуват или консумират морски дарове или продукти от аквакултури; да ангажира участниците по веригата в подкрепа на тази промяна (супермаркети, ресторанти, търговци на риба и т.н.); да предоставя актуална информация относно този специфичен вид продукти. Mr. Goodfish 3.0.  представлява следващ етап на пилотния проект Mr. Goodfish, който в момента се прилага успешно във Франция от Nausicaa, най-големият аквариум в Европа.

За повече информация следете сайта на ЦИА.

Facebook icon
Twitter icon