ПРОЕКТ SENIOR RESEARCHERS – СЕМИНАРИ ЗА OБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ

05.06.2023

В изпълнение на проект Senior Researchers , Центърът за изследване и анализи,   организира и проведе два семинара (17-18 май, Софийски университет и 29-30 НПО Global Research) ,    за  обучението на хора над 65-годишна възраст в подготовка за участие в изследователски проекти от обществен интерес.

В рамките на тези събития бяха представени презентационни лекции, посветени на  социални  проблеми и работа в полза на обществото. Обученията включваха лекционни занятия, дискусии и разглеждане на различни казуси, както и работа по групи (World coffee). В обучителните дейности участваха млади учени от СУ и представители на неправителствени организации .

Facebook icon
Twitter icon