ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 2021 - ДОКУМЕНТИ

25.05.2022

Материали за Общото събрание на Сдружение Център за изследвания и анализи за отчитане на дейността през 2021 г. Заседанието се проведе на 03.06.2022 г. в офиса на Сдружението.

 - покана;

 - годишен отчет;

 -  протокол.

 

Facebook icon
Twitter icon