ЧЕТВЪРТА КРЪГЛА МАСА ПО ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"

06.09.2020

На 24 и 25 септември 2020 г. (четвъртък и петък) от 10:00 ч. (регистрация от 9.30 часа) ви каним на четвъртата кръгла маса- дискусия по проекта на  Центъра за изследвания и анализи Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България, финансиран от Оперативна програма “Добро управление”. Срещата ще се състои в Технически университет София, а темата на дискусията е  Мрежа от заинтересовани страни за подобряване на политиката във висшето образование - възможност за по добър диалог.

Всички материали: концепция за провеждане на срещата, въпроси за дискусия, дневен ред и линк към регистрационната форма за участие ще намерите на сайта ни www.cra-bg.org. За потвърждение на участието Ви, лично или на Ваш представител, моля използвайте регистрационната форма, като изберете и подходящата за Вас група по интереси. 

За всички  въпроси, свързани с регистрацията и дискусията, моля свържете се с Цеца Ангелова (0887 713 930) или ни пишете на association.cra@gmail.com

Вашите потвърждения очакваме до 14 септември 2020.

Информация за ваше улеснение: Адресът на Техническия университет е: бул. Климент Охридски 8, София 1000, Център за международни срещи на ТУ - Немската къща. Транспортните връзки са:  метро-линия 1,  станция „ Г.М.Димитров“  или автобуси 280, 88, справка на  http://ibz.tu-sofia.org/index.html.

Ще се радваме да приемете поканата ни!

Всички препоръчителни мерки, свързани с  епидемичната обстановка в страната, са езети пред вид: голяма зала, гарантираща достатъчно дистанция между участниците; работа на групите в различни зали; наличие на предпазни средства ( маски и дезинфекция), пакетирана храна и напитки на открито , ограничение на времето за престой в затворено помещение).                                                                                                                                                                       

 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0036–C01/21.12.2018 г. „Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката  в областта на висшето образование в България“ на Сдружение ЦИА, финансиран от Оперативна програма   „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Facebook icon
Twitter icon