качество

06.12.2021
Проектът TACOHEQ “Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality” или „Как да подобрим качеството на висшето образование в условията на пандемия“ стартира през м. март 2021 г. Координатор е Югозападен университет Благоевград. Изпълнители са 5 партньора, от които още...
Subscribe to качество