FIT4FOOD2030 НОВ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕ НА ЦИА

22.01.2018

ЦИА е част от един от водещите проекти на Европейската Комисия  - FIT4FOOD2030. Той има за цел да я подпомогне при  разработването и прилагането на политиката Храни 2030.

Политиката на ЕК Храни2030 е построена върху основните приоритети за безопасност на храните и храненето:

  • Хранене –  осигуряване на постоянен здравословен режим;
  • Климат – гъвкави хранителни системи, адаптирани към  околната среда;
  • Ефективност  - въвеждане на принципите не циркулярната икономика за ефективни ресурси на хранителната система и опазване на околната среда;
  • Иновации – въвеждане на иновации, информиране и окуражаване на общностите.

 FIT4FOOD2030 подкрепя необходимата трансформация на изследванията и иновациите в областта на храните и сигурността на храненето и същевременно образова гражданите за нуждата от тази политика.  В рамките на проекта се предвижда изграждане на  свързани структури из цяла Европа. Центърът за изследване и анализи ще ръководи Градската Лаборатория в София,  в която ще се разработят модули за практически обучения за ученици и граждани.

Повече подробности за проекта можете да намерите на https://fit4food2030.eu/

Facebook icon
Twitter icon