Иновативни практики за комуникация на науката в България

25.05.2014

Обзорът на иновативните практики за комуникация на науката в България е изработен със средства по проект SEE Science „Boosting Innovation throught Capacity Building and Networking of Science Centres in the SEE region” SEE/B/0048/1.3/X, дейност 5 - Sustainable SEE cooperation of SCs for increased awareness on the role of technical sciences on innovation. Проектът се финансира от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013" и се съфинансира от Европейския регионален фонд.

Възложител на изследването е Сдружение „Център за изследване и анализи“, София, а изработката е на Британски съвет – България. Подборът на иновативни практики е направен от съвместен екип експерти, според параметри, определени в проекта, и след извършени проучвания и проведени интервюта с организации, предлагащи дейности по комуникация на науката.

Разработката в електронния и вариант на английски език е предназначена за международна аудитория, партньорите на проекта и за посетители на електронния портал на проекта SEE Science www.seescience.eu. На български език се публикува на електронните портали на ЦИА – cra.gateway.bg и на Британски съвет - България - www.britishcouncil.org/bulgaria за ползване и вдъхновение на български музеи, неправителствени организации, училища и други образователни институции, които работят за повишаване на обществения интерес към ролята на природните науки, технологичното развитие и иновациите.

Иновативни практики за комуникация на науката в България (Български) PDF

Тагове: 
Facebook icon
Twitter icon