100%ТИ - НОВ ПРОЕКТ НА ЦИА

100%ТИ
15.06.2018

Новият проект на ЦИА 100% ТИ е насочен към провеждане на  национална информационна кампания – като инструмент за превенция на всякакви форми на зависимост - наркотици, алкохол, тютюн, секти, интернет  и други. Тези форми на зависимост  са много типични за  младите хора в модерния свят. Информационната кампания ще  ползва различна медийна среда - радиостанции, печатни и интернет медии. Кампанията  ще  покаже живота без зависимости, с акцент върху ценността и важността на всеки индивид.

Проектът финансира от Националната програмата за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта на Министерството на младежта и спорта.

Facebook icon
Twitter icon