Kампанията Европейският научен съвет = Наука-на-квадрат в България!

28.10.2016

Следващата спирка на кампанията Европейският научен съвет = Наука2 е България!

Между 8 и 11 ноември 2016 г., Центърът за Изследвания и анализи с партньорите си: Софийският университет, Агробиоинститут (София) Университетът по хранителни технологии (Пловдив) и Институтът по зеленчукови култури „Марица” (Пловдив) ще бъдат домакини на множество събития, отворени за широката публика, и посветени на най-новите изследвания в областта на храните и храненето. Ще бъде представен проектът Heart Healthy Hoods, финансиран от Европейският научен съвет, който показва как мястото, където човек живее влияе върху начина, по който се храни.

ERC=Science2 или Европейският научен съвет = Наука2 е кампания, която представя пред европейските страни последните научни постижения в популярни научни области финансирани от Европейския научен съвет (European Research Council) и ефектът, който резултатите от тях биха имали върху нашия живот.

Повече информация за събитията ще намерите в програмите на събитията в София и Пловдив.

Присъединете се към нас между 8 и 11 ноември и открийте как можете да се храните по-добре и да водите по-здравословен живот!

Този проект се финансира от Европейския научен съвет по програмата на ЕС за изследвания и иновации Хоризонт 2020 (проект No 672302).

Facebook icon
Twitter icon