Работна среща по проект България-Норвегия Преподаване на история в мултикултурно общество