За нас

29.04.2022
На 3 юни 2022 г., петък, от 16 часа се свиква Общо събрание на  Сдружение Център за изследвания и анализи за приемане на ежегодния Годишен работен и финансов отчет за 2021 г.. Събранието ще е присъствено и ще се проведе в офиса на Сдружението,  бул. Цариградско шосе № 125, БАН -блок 26 Б, офис 208.Пълният текст на...
10.10.2016
ПОКАНАНа основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на управителя от  10 октомври  2016 г., с настоящото председателят на УС на Сдружението кани членовете на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ, да присъстват наобщо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15 ноември 2016 г....
Subscribe to За нас