годишен отчет

30.04.2024
П О К А Н АНа основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-01/24 г.) Председателят на УС кани членовете на Сдружението да присъстват на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено на 7 юни, петък 2024 г от 16 часа в офиса на Сдружението бул....
07.05.2021
П О К А Н АНа основание чл. 21 от Устава на СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ и решение на Управителния съвет (Протокол УС-03/21 г.)  Председателят на УС,  проф. д-р АЛБЕНА ВУЦОВА, кани членовете на Сдружението да присъстват наОбщо събрание на Сдружението, което ще се проведе присъствено на  8 юни, вторник,...
Subscribe to годишен отчет