национален център

13.01.2024
Центъра за изследване и анализи е част от проекта "Координирани възможности за напреднало лидерство и ангажираност в научната комуникация в Европа“ – COALESCE (Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe). Проектът се финансира от програма Хоризонт Европа...
Subscribe to национален център