НОВ ПРОЕКТ НА ЦИА - COALESCE

13.01.2024

Центъра за изследване и анализи е част от проекта "Координирани възможности за напреднало лидерство и ангажираност в научната комуникация в Европа“ – COALESCE (Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe). Проектът се финансира от програма Хоризонт Европа и цели да консолидира, интегрира и развие знанията и изградените връзки в областта на научната комуникация като създаде устойчив Европейски център за компетентност в научната комуникация. Проектът ще се изпълнява чрез централизирана виртуална платформа и мрежа от национални и регионални центрове от Европа. Единият от тях ще е в България като ЦИА, в сътрудничество с Форум „Демокрит“,  ДНЦ „Музейко“ и фондация „Красива Наука“, създадат национална лаборатория/хъб за подкрепа на научната комуникация в страната.

За повече информация следете сайта на ЦИА.

Facebook icon
Twitter icon