ПРОЕКТ MR.GOODFISH3.0

26.04.2024

От 1 май 2024 година започваме работа по 3-годишният проект Mr.Goodfish3.0 - Съвместно намиране на решения за устойчива консумация на морски дарове, в който ЦИА е партньор. Проектът се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейската Комисия - Хоризонт Европа. Координатор е Marine and Maritime Institute, Кипър, с участници: най-големият аквариум в Европа - Nausicaā, Франция,  две от значимите пан-еврoпeйски мрежи: European Food Information Council (EUFIC) и European Network for Science Centres and Museums (Ecsite), и три от организациите - членки на Ecsite: Nortnorsk Vitensenter, Норвегия; Centrum Nauki Experiment, Полша и Център за изследвания и анализи, България. Проектът обхваща морските продукти на: Средиземно море, Атлантическия океан, Английския канал, Северно море, Балтийско море, Арктическия океан, Черно море и Дунав.

Проектът  продължава и разширява създадената през 2010 програма Mr.Goodfish, на която Nausicaā e един от инициаторите. Предвижда се и разширение, и надграждане на платформата Application Mr.Goodfish, така, че тя да стане част от мощна пан-европейска кампания за запознаване на обществото с отговорната употреба на природни или отглеждани морски и сладководни  продукти като храни.   

Подробно за тази програма,  както и за мисията,целите  и задачите на проекта, можете да научите от подробното първо прес-съобщение на координатора. 

Следете сайта ни за новини. Ще е интересно!

 

Facebook icon
Twitter icon