ВТОРА ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ

24.04.2023

Информационната кампания на проект BG05SFOP001-2.025-0006 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от Софийска област продължи с втората среща-дискусия. Дискусията се проведе на 18.04.2023 г. от 14:00 часа в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св. Георги Победоносец“, ул. ”Христо Смирненски ” 22, гр. Костинброд. Представени бяха резултатите от проучванията върху изпълнението и въздействието на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022). В дискусията участваха преподавателите от професионална гимназия „Св. Георги победоносец“, директорите на други училища в града, представител на регионалния офис на Агенцията за закрила на детето, представител на отдел Образование към Община Костинброд, представители на висши училища и бизнеса. В хода на дискусията се оформиха полезни предложения, които да допълнят аналитичния доклад на екипа на ЦИА върху изпълнението на Областната стратегия – София за личностното развитие на децата и учениците. Заявено бе желание да се продължи съвместна работа по конкретизиране на мерки, решаващи наболели проблеми в малките общини. Всички препоръки ще бъдат предоставени на областната управа и министерство на образованието и науката.

Обсъжданите на срещата материали можете да разгледате и изтеглите тук: Анализ на Стратегията, Въздействие на Стратегията, Обобщение на направените предложения.

Пълният текст на окончателния доклад на екипа на ЦРА Анализ и оценка на изпълнението и въздействието на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област (2020 – 2022) може да видите тук

Facebook icon
Twitter icon