Съобщения

04.12.2015
Проектът Спаркс, финансиран от ЕС стартира официално. Събрал 33 организации от 29 европейски страни и ръководен от мрежата Ексайт, проектът Спаркс има за цел да хвърли мост между науката, развиваща се изключително бързо, и обществото като представи интерактивна пътуваща изложба и организира над 230 съпътстващи...
09.11.2015
Центърът за изследвания и анализи участва, чрез мрежата на Ексайт, в нов голям проект по Хоризонт 2020 финансиран от ЕК.Европейския научен съвет (ЕНС) = НАУКА2 е проект за представяне и популяризиране на дейността на Съвета. В течение на години ЕНС финансира гранични иновативни изследвания, но за широката публика остава...
14.09.2015
"Център за изследване и анализи", съвместно с ИМИ – БАН, 73 СОУ "Владислав Граматик" - София и Национален музей "Земята и хората" участват  в „Нощ на учените – 2015 г.“. Заповядайте на нашия щанд на 25 септември 2015 г. в галерия "Квадрат 500"!Програма
24.08.2015
"Център за Изследване и Анализи“ като член на мрежа Ecsite, получи покана за участие във „Всерусийския фестивал“, който ще се проведе в Москва от 9 до 11 октомври 2015 г. и  8-10 октомври 2016 г. Фестивалът привлича университети, научни и изследователски центрове, научни лица, музеи и бизнеси като...
20.07.2015
До:  Членовете на Сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ” /ЦИА/,рег. по ф. д. № 1980/2005 г. по описа на СГС, фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: 1113 София, бул. Цариградско шосе 125,  бл.26Б-БАН, офис 106аОтносно: Свикване на извънредно Общо събрание на СНЦ “...
17.07.2015
“Център за изследване и анализи” е поканен като трета страна  в европейския проект "НАУКА2", финансиран от европейската програма Хоризонт 2020.Основните дейности на българския партньор се уточняват.
11.05.2015
​Центърът за изследвания и анализи участва в Дейност TD1408 на COST (European Cooperation in Science and Technology) Интердисциплинарност при програмирането на изследвания и на етапите на финансиране  28/04/2015 - 27/04/2019.Тази дейност цели създаването на международна мрежа от изследователски групи и лица, отговорни за...

Страници

Subscribe to Съобщения