Съобщения

20.07.2015
До:  Членовете на Сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ” /ЦИА/,рег. по ф. д. № 1980/2005 г. по описа на СГС, фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: 1113 София, бул. Цариградско шосе 125,  бл.26Б-БАН, офис 106аОтносно: Свикване на извънредно Общо събрание на СНЦ “...
17.07.2015
“Център за изследване и анализи” е поканен като трета страна  в европейския проект "НАУКА2", финансиран от европейската програма Хоризонт 2020.Основните дейности на българския партньор се уточняват.
11.05.2015
​Центърът за изследвания и анализи участва в Дейност TD1408 на COST (European Cooperation in Science and Technology) Интердисциплинарност при програмирането на изследвания и на етапите на финансиране  28/04/2015 - 27/04/2019.Тази дейност цели създаването на международна мрежа от изследователски групи и лица, отговорни за...

Страници

Subscribe to Съобщения